«ANIMACJA»

  • Tworzenie koncepcji animacyjnych projektów i scenariuszy
  • Tworzenie bohaterów dla animacji 2D
  • Tworzenie bohaterów dla animacji 3D
  • Krótkie filmy animowane (2D, 3D), czołówki (2D, 3D), reklamy (2D, 3D)
  • Pełnometrażowe filmy animowane (2D, 3D)