«Przygody leśnych przyjaciół»

Przygody leśnych przyjaciół to krótkie i wesołe animowane historie dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Głównym celem programu jest formowanie i utrwalenie ogólnie przyjętych form grzecznościowych, a także sprzyjanie duchowemu i emocjonalnemu rozwojowi dziecka.

Główni bohaterowie – Sowa, Zając, Wiewiórka i Myszka mają swoje mieszkania pod koroną wielkiego dębu. Każdy z bohaterów ma indywidualne, wyraziste cechy charakteru. Wśród bohaterów nie ma negatywnych postaci. W miarę rozwoju fabuły leśni przyjaciele przeżywają sytuacje, które są zrozumiałe dla dzisiejszych dzieci.

W wesołej, przystępnej i dyskretnej formie, często za pomocą słów piosenki, bohaterowie filmu zachęcają dzieci do tego, by cenić przyjaźń, szanować przyrodę, pomagać sobie wzajemnie, wspierać się w trudnych chwilach, rozpoznawać i wybierać prawidłowe modele zachowania.